Aanpak

Wat is het Veiligheidshuis?

Het Veiligheidshuis is een netwerkorganisatie met een fysieke werkruimte in Dordrecht. Het doel is meer sociale veiligheid en het versterken van de leefbaarheid. Het netwerk werkt hieraan door de criminaliteit en (jeugd)overlast effectief en efficiënt aan te pakken. De samenwerkende partners richten zich op die mensen en kwesties waar zowel straf- of dwangmaatregelen, zorg en begeleiding onderdeel uitmaken van de aanpak. Zij zetten maatregelen in op meerdere gebieden die elkaar versterken en elkaar niet tegenwerken. Denk aan een werkstraf, gedragstherapie, een begeleide gezinshereniging, tijdelijke woonruimte en schuldhulpverlening gecombineerd met tijdelijke voogdij en jeugdzorg voor de jongere gezinsleden. Dat noemen we multiproblematiek.
De bestuurders van de partnerorganisatie bepalen met elkaar welke thema’s of zaken prioriteit dienen te krijgen in het samenwerkingsverband. Deze afspraken leggen ze vast in een meerjarenplan.

Professionals in het Veiligheidshuis werken aan multiproblematiek rond vier specialismen:

  1. Jeugd en jeugdgroepen
  2. Volwassenen
  3. Geweld in huiselijke kring
  4. O³ multiproblematiek

Rond elk specialisme zijn er methodieken en aanpakken ontwikkeld. Het Veiligheidshuis gebruikt ook kennis en methoden die elders in het land zijn ontwikkeld en wetenschappelijk onderzocht.