Huiselijk geweld

In het Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid wordt intensief samengewerkt om huiselijk geweld aan te pakken. Huiselijk geweld heeft een grote impact op slachtoffers en hun omgeving, en ook daders zitten vaak in een patroon dat doorbroken moet worden.

geweld in huisAlle meldingen van huiselijk geweld die bij de politie binnenkomen worden dagelijks in het Veiligheidshuis gescreend. Dit gebeurt door de professionals van het AMHK, het Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (in onze regio “Veilig Thuis” genoemd) en de Politie.

Daarnaast vindt wekelijks een casusoverleg plaats, waarin o.a. partners als Openbaar Ministerie, Reclassering Nederland, Algemeen Maatschappelijk Werk en Blijf van m’n Lijf de complexe casu├»stiek bespreken en komen tot een plan van aanpak voor dader, slachtoffer en andere betrokkenen zoals de kinderen in het gezin. Dit plan van aanpak wordt gemonitord en zo nodig nogmaals geagendeerd voor het casusoverleg. De procesregisseur huiselijk geweld is verantwoordelijk voor deze aanpak.

De huiselijk geweldtafel overlegt wekelijks op maandagmiddag.