Jeugd

Het Veiligheidshuis speelt een belangrijke rol bij het bestrijden van jeugdcriminaliteit en het terugdringen van recidive. Dit gebeurt door de jongeren te blijven monitoren met de ketenpartners.

Jeugdtafel

jeugdcriminaliteitSmalAan de zgn. ‘jeugdtafel’ zitten justitie-, zorg- en gemeentelijke partners bijeen. De voorzitter van de jeugdtafel, de procesregisseur Jeugd, organiseert het casusoverleg voor verschillende partners die casussen kunnen agenderen, dus ook vanuit het lokale veld zoals een jeugdteam. Hierbij moet er wel sprake zijn van ketenoverstijgende en complexe multiproblematiek. Aan de jeugdtafel zijn altijd de kernpartners aanwezig zoals de Raad voor de Kinderbescherming, Gecertificeerde Instelling Jeugdbescherming West, politie en Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten.

Vergeten jongerenDe procesregisseur jeugd nodigt voor het overleg dus niet alleen (kern)partners uit die betrokken zijn bij de casus, zoals de lokale regisseur van de casus, maar ook de partners die nodig zijn om kansen te creëren of bepaalde interventies kunnen inzetten voor de jongere en zijn/haar gezin. Alle partners verbinden zich aan de casus, waarbij wordt gewerkt volgens het principe van horizontale communicatie, realistische doelen en buiten de lijnen denken (ondernemen).
De jeugdtafel overlegt wekelijks op donderdag.