O³MultiProblematiek

O³MultiProblematiek waarvoor geldt dat, ondanks ingezette dwang, drang en zorg, het continueert en ervaren wordt als:
Ondoorgrondelijk: onvolledig beeld, niet kunnen komen bij de kern van het probleem
Ongrijpbaar: niet afdoende te benaderen vanuit bestaande structuren en aanpakken
Ontwrichtend: voor betrokken personen en samenleving, nu en in de toekomst

Hierbij kan gedacht worden aan:

  • Aanhoudende criminaliteit bij jongerengroepen en de ongrijpbaarheid bij de nieuwe aanwas van jonge groepsleden
  • Asociale gezinnen die een buurt terroriseren en niet onder de indruk zijn van welke maatregel dan ook
  • Wijken die ondanks allerlei maatregelen al 20 jaar op nummer 1 staan op de registratielijst van hardnekkig schoolverzuim, gebruik van uitkeringen, burenruzies, geweldsincidenten en jeugdige veelplegers
  • Een familie die nu de jonge 3e generatie ‘opleidt’ tot roof en inbraak en het er niet zachtzinnig aan toegaat
  • Het jarenlange voelbare maar verzwegen en onbespreekbare geweld in huiselijk kring achter de voordeuren van een gemeenschap
  • Een straat met een probleemmix van loverboys, drugshandel, buurtoverlast en vernieling van materialen in de openbare ruimte, wat niet te stoppen lijkt.

Rol van het Veiligheidshuis:

In deze vraagstukken levert het Veiligheidshuis maatwerk. Een casus is dusdanig complex dat het belangrijk is om met een frisse blik en een creatieve insteek te acteren. De procesregisseur organiseert een overleg om te komen tot een sluitende aanpak.

De O³MP tafel krijgt per kwestie een procesregisseur toegewezen die het beste in staat is om bij die betreffende kwestie de regie te voeren en overlegt daaropvolgend.