Meerjarenagenda gezamenlijke zorg- en veiligheidshuizen

Rol verstevigen en meer samenwerken Huis op orde, verbinding met de omgeving en aandacht voor specifieke thema’s zoals radicalisering en personen met verward gedrag. Dat zijn de doelstellingen van de Meerjarenagenda zorg- en veiligheidshuizen 2017 – 2020. Yvonne Stuij, hoofd … Lees verder …

Toekomst Veiligheidshuis: wensen en behoeften

Hoe ziet het Veiligheidshuis er in de toekomst uit? Om die vraag te kunnen beantwoorden, is het nodig om te weten wat de partners verwachten van het Veiligheidshuis. Die verwachting is het centrale onderwerp bij de workshop ‘Toekomstbestendig Veiligheidshuis’ tijdens … Lees verder …

Aankondiging conferentie

  Gezamenlijke regionale veiligheidsconferentie 26 oktober 2017 Tijdens de eerste gezamenlijke regionale veiligheidsconferentie voor bestuurders, directeuren, beleidsadviseurs en tactisch leidinggevenden bundelen de VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam (VAR), het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC), het Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid (Vhzhz) en het Veiligheidshuis … Lees verder …

Jeugdige veelplegers

In het Veiligheidshuis werken onze mensen hard met en voor jongeren die keer op keer in de fout gaan. Met bevlogen passie en volharding bieden we deze jeugd een perspectief en zorgen dat zij niet meer over de schreef gaan. … Lees verder …

Het Veiligheidshuis op weg naar 2025

Op 11 november vond in het hart van Dordrecht het vierde bestuurdersatelier Zorg en Veiligheid van het Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid plaats. Aan bod kwamen de strategische agenda voor 2017 – 2018, de uitdagingen en groei van het Veiligheidshuis, de rol … Lees verder …