Publicaties

Hiernaast treft u een overzicht van de publicaties van het Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid, waaronder jaarverslagen, brochure en beleidsnotities.

Daaronder is er een selectie gemaakt van landelijke publicaties. Het volledige overzicht vindt u op de site van de gezamenlijke Nederlandse Veiligheidshuizen.

Veiligheidshuizen

Beleidskader 2018-2020

Impressie bestuurdersatelier 13 mei 2016

Verkenning naar de toekomst van de Veiligheidshuizen, VNG

WODC onderzoek landelijk kader voor de Veiligheidshuizen

Verslag conferentie kindermishandeling 19 april2016

Jaarverslag Veiligheidshuis, 2015 in beeld

Gezamenlijk Veiligheidsbeeld 2015